0

Winkelmand

De toegevoegde waarde van domotica in de zorg

Het woord domotica is een samentrekking van het woord domus (woning) en telematica. Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. In de praktijk wil dit zeggen dat slimme apparaten in huis toegepast worden die dagelijkse handelingen vergemakkelijken of die controlerende functies uitvoeren met als doel ouderen of zorgbehoevende langer zelfstandig te kunnen laten wonen.

Woonzorgautomatisering
Domotica in de zorg wordt aangeduid met de term woonzorgautomatisering. Het biedt zorg op afstand met behulp van technologische middelen aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. het betreft voornamelijk ouderen en/of mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Dit kan een eenvoudige alarmknop zijn of een intelligent systeem dat afwijkingen in de normale leefroutine signaleert.

Domotica in de zorg kan worden ingedeeld in drie categoriëen:
* Ondersteunende zorgdomotica
* Toezichthoudende zorgdomotica
* Communicatieve zorgdomotica

Onderzoek naar inzet van domotica
Er worden verschillende proeven en onderzoeken gedaan naar de inzet van domotica in de zorg en het effect daarvan. Een van de proeven betreft de installatie van een basispakket domotica bij ouderen. Dit pakket bevat onder andere een camera bij de voordeur, een elektrisch slot, alarmering en een sensor bij het bed die er voor zorgt dat het licht automatisch aangaat als men ’s nachts naar het toilet moet.

Een ander onderzoek richt zich op de vraag of mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen met inzet van domotica. Dit onderzoek maakt gebruik van een interactief platform dat gebruik maakt van een tv-scherm. Hier kunnen applicaties op staan zoals een agenda, herinneringen en foto’s. Ook kunnen zorgaanbieders via het platform op afstand onderling informatie uitwisselen en plannen.

Evaluatie van het nut van domotica in de zorg
Tijdens de onderzoeken zal er vooral gekeken worden naar welke technische oplossingen goed werken voor de ouderen en welke niet. De mening van de bewoners is dan ook erg belangrijk. Er zijn talloze technische oplossingen die nog niet ingezet worden. Een voorbeeld daarvan is een alarm dat naar de mantelzorger wordt verstuurd als er op een bepaald uur van de dag nog geen water is gebruikt. Dit soort oplossingen worden gezien als de toekomst, er wordt gestart met basis oplossingen die al voorhanden zijn. Uiteindelijk zal er per patiënt gekeken moeten worden naar de behoefte.

Kostenplaatje
Uiteraard brengt de te installeren domotica kosten met zich mee en wellicht bespaard het ook kosten. Hoe zich dat verhoud kan pas na onderzoek en testen bepaald worden. Ook moet nagedacht worden over wie deze kosten gaat dragen; de zorgverzekeraar, de gemeente of de bewoners zelf. Uiteraard moet ook het privacy aspect zorgvuldig overwogen worden.