0

Winkelmand

De invloed van IoT op mobiliteit

De wijze waarop we ons verplaatsen verandert. Technologie, en zeker Internet of Things, is een belangrijke factor hierin. Mobiliteit bestaat immers voor een groot deel uit technologie. Dankzij de dalende prijs van sensoren, toegankelijkere internet verbindingen, grotere dataopslag en betere verwerkingsmogelijkheden kan IoT op verschillende gebieden een bijdrage leveren aan verbetering van mobiliteit en zaken die hier mee samenhangen zoals luchtverontreiniging.

Een alom bekend voorbeeld van gebruik van sensoren in mobiliteit is de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Waar de consument momenteel vooral gebruik kan maken van parkeer hulp systemen en rijbaan detectie zijn er al wel zelfrijdende auto’s . Technisch gezien is al veel mogelijk maar moet de maatschappij hierin nog wat stappen maken. Als dat gebeurt en de juridische kant is geregeld dan kan deze vorm van mobiliteit snel doorzetten.

Multimodaal (of synchromodaal) reizen is een trend die zich niet zonder Internet of Things kan ontwikkelen. Bij multimodaal reizen kies je vooraf niet voor een specifiek vervoermiddel en sluit er ook geen uit. Afhankelijk van bestemming, wensen en omstandigheden kies je je vervoer; trein, metro, fiets, auto of de benenwagen. Tussentijds verander je van vervoersvorm of route als dat wenselijk is. Belangrijk hierbij is real-time informatie over elk van de vervoersmiddelen over het gehele traject. In Scandinavische landen zijn in verschillende steden bussen, treinen en ferries al verbonden in grotere netwerken. Zelfs car pools, stadsfietsen en taxi’s zijn hierin opgenomen. IoT voorziet hierin met meer relevante informatie, meer efficiëntie en punctualiteit en daarnaast helpt het verkeersstromen te managen.

Ook de trend dat bezit minder belangrijk wordt dan gebruik heeft grote invloed op de mobiliteit. Denk aan het gebruik van Uber, autodeelsystemen, deelfietsen of een leasevorm waarbij je je committeert  tot het delen van je auto via Snappcar een aantal keren per maand. Hierbij zijn de beschikbaarheid, betaalmogelijkheden, betrouwbaarheid van belang. Allemaal aspecten die zonder IoT niet ingevuld kunnen worden.

Maar IoT wordt ook ingezet om de randfactoren van mobiliteit te monitoren en analyseren. Zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging. Belangrijk is dat de luchtkwaliteit bij de bron gemeten wordt en daarbij zijn sensoren onmisbaar. In Mexico City wordt Uber ingezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De Uber auto wordt met sensoren uitgerust die de luchtkwaliteit buiten en in de auto meten. Dichterbij huis, in London, wordt voor het zelfde doel een fietskoerier en autoverhuurder Greentomatocars ingezet. En in Antwerpen loopt een proefproject waarbij bpost met hun enorme vloot aan voertuigen de metingen verzorgt.

De volgende stap is als we niet meer zelf aan de slag gaan met gegenereerde data maar als de computer zelf patronen gaat beschrijven en voorspellingen gaat doen. Daarmee kun je voorspellen wat er binnen een verkeerssituatie gebeurd als er een straat afgesloten wordt of kunnen complexe bereikbaarheidseffecten worden gesimuleerd. En zo zijn nog talloze mogelijkheden te bedenken.

Mobiliteit en infrastructuur is nog lang niet uitontwikkeld en kan daarbij niet zonder Internet of Things.